TRWA SEZONOWA WYMIANA OPON - NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT

TECHCAR SP. Z O.O. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

nr RPSL.08.03.02-24-0066/23 pn. „Poprawa warunków pracy i ergonomia stanowisk pracowników firmy Techcar w okresie od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

 

Cel główny projektu:

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu pracowników Wnioskodawcy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii, jak również działania szkoleniowe z zakresu ergonomii pracy i profilaktyki zdrowotnej.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 298 574,18zł

Wartość projektu: 351 263,75zł